O Bogu i o nas, Znak 2004, Kraków, współpraca Elżbieta Wasiuczyńska

About God and us, Znak 2004, Cracow, cooperation Elżbieta Wasiuczyńska 

1 2 3 4