Tablice edukacyjne, Nowa Era 2005

Education boards, Nowa Era 2005

1 2 3 4
5 6 7 8
9a 9b przeciwienstwa