Home » ABOUT » PUBLICATIONS » BOOKS » “Home” – photography and illustration book

“Home” – photography and illustration book created in cooperation with international artists during the intercultural project in Istambul, Berlin, Ferrara and Vienna.
“ Home” - książka z fotografiami i ilustracjami, będąca rezultatem współpracy międzynarodowych artystów w czasie międzykulturowego projektu w Stambule, Berlinie, Ferrarze i Wiedniu.
Trans Urban, 2013