Home » PHOTOGRAPHY » NUR-E JAN

NUR-E JAN

“Nur-e jan” is a Persian expression that literally means “the light of a soul”. It’s a borrowing from the Sufi terminology i.e. mystic path in Islam.

ŚWIATŁO IRANU, DUSZA PERSJI

„Nur-e dżan” znaczy „światło duszy”. To piękne i tajemnicze określenie Anita Andrzejewska zaczerpnęła z terminologii sufickiej – mistycznego nurtu w islamie. Z sufizmem zetknęła się w trakcie swoich podróży do Iranu, gdzie, poczynając od pierwszej wyprawy w 2004 roku, przebywała już czterokrotnie.

read more