Home » ABOUT » PUBLICATIONS » BOOKS » „Iran a Winter Journey” – photography book

„Iran a Winter Journey” – photography book created in cooperation with international artists during the intercultural project by in Iran organized X-CHANGE culture-science.
“Iran a Winter Journey” - książka fotograficzna, będąca rezultatem współpracy międzynarodowych artystów w czasie międzykulturowego projektu w Iranie, zorganizowanego przez X-CHANGE culture-science.
X-CHANGE Culture and Science, 2006