Home » ABOUT » PUBLICATIONS » BOOKS » “My Yazd” – photography book

“My Yazd” – photography book created in cooperation with international artists during the intercultural project by in Iran organized X-CHANGE culture-science.
“ My Yazd” - książka fotograficzna, będąca rezultatem współpracy międzynarodowych artystów w czasie międzykulturowego projektu w Iranie, zorganizowanego przez X-CHANGE culture-science.
X-CHANGE culture-science, 2004

Yazd “Jewel of the Desert”, Yazd “City of Wind Towers”, Yazd
read more