Home » ABOUT » PUBLICATIONS » CATALOGUES » 23 Photographs exhibition catalogue

„23 Photographs” Anita Andrzejewska – individual exhibition cathalogue.
„23 fotografie” Anita Andrzejewska – katalog wystawy indywidualnej.
Fundacja Rozwoju Fotografii, Warszawa, 2003