Wystawa “Niespiesznie” na Fotofestiwalu w Łodzi
„Slowly” at Photofestival in Łódź
7.06 – 28.06.2014, Galeria FF, Łódź

wernisaż 06.06.2014

Kurator: Joanna Kinowska

Anita Andrzejewska wiele podróżuje. W jej pracach znajdziemy jednak więcej „przebywania” niż podróży, więcej spotkań, intymności, czasu i skupienia na innym człowieku niż zacięcia reporterskiego, chwilowości czy pośpiechu. Andrzejewska przez lata wykształciła swój unikalny sposób fotografowania. Każde zdjęcie w historii fotografii jest zatrzymaniem czasu, złapaniem chwili i unieruchomieniem jej. U Andrzejewskiej jednak te zdjęcia-chwile wydają się trwać dłużej. Nie ma tu spektakularnych akcji, momentów decydujących. Jest za to dużo spokoju, trwania i ciszy. Kompozycja jest zawsze starannie wypracowana, zapisany obraz zdaje się bardziej uniwersalny. Wszystkie zdjęcia wzięte są z życia codziennego i pozostają w nurcie fotografii dokumentalnej. Jednak miejsce i czas na zdjęciach przestają mieć znaczenie. Choć zdecydowana większość prac z wystawy Niespiesznie została wykonana w Birmie, u progu ważnych społecznych przemian w bardzo burzliwym dla kraju momencie, większość z nich jest jednak poza czasem. Niespiesznie.


NEWS