Home » ABOUT » PUBLICATIONS » EDITORIALS » Berlin Podróże Nr 7/2014 tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska

„Podróże” – miesięcznik o podróżach. „Travels” – monthly travel magazine.
Nr 7/2014

Berlin / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Berlin / text and photos by Anita Andrzejewska