Home » ABOUT » PUBLICATIONS » EDITORIALS

EDITORIALS

Kontynenty Nr 2 2015
Kontynenty Nr 2/2015
Zwierzęta fantastyczne / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska Kontynenty Nr 2/2019
Kontynenty Nr 2/2019
Birma
Podróże Nr 3/2015
Iran / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Podróże Nr 12/2013
Junnan / Na południe od chmur / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Podróże Nr 11/2014
Kraków / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Podróże Nr 3/2015
Berlin / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Podróże Nr 7/2014
Północna Tajlandia – Kraina wszystkich smaków / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Twój Styl Nr 7/2012
Obrazki z Birmy / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Poznaj świat Nr 7-8/2014
Muzeum Kantora / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Podróże Nr 8/2016