Home » ABOUT » PUBLICATIONS » EDITORIALS » Obrazki z Birmy Poznaj świat Nr 7-8/2014

„Poznaj świat” – miesięcznik podróżniczy. „Poznaj świat” – travel monthly magazine.
Nr 7-8/2014

Obrazki z Birmy / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Pictures from Burma / text and photos by Anita Andrzejewska