Home » ABOUT » PUBLICATIONS » EDITORIALS » Zwierzęta fantastyczne Kontynenty 2/2019 tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska

„Kontynenty” – kwartalnik podróżniczo-literacki, magazyn reporterów i fotografów.
„Kontynenty” – quarterly travel and literary magazine of journalists and photographers.
Nr 2/2019

Zwierzęta fantastyczne / tekst i zdjęcia Anita Andrzejewska
Imaginary Animals / text and photos by Anita Andrzejewska